Operat szacunkowyWycena - opinia o wartości

Rzeczoznawca majątkowy Łódź - Operat

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną, która posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury w zakresie szacowania nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Rzeczoznawca majątkowy prowadzi działalność w zakresie wyceny nieruchomości a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami. Osoby posiadający  uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych dostępnego na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Rzeczoznawca sporządza wycenę w formie operatu szacunkowego- opracowania, którego formę oraz zawartość regulują stosowne rozporządzenia a także standardy zawodowe.

 

Rzeczoznawca może także przygotowywać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, które dotyczą:

  • rynku nieruchomości i doradztwa
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
  • określania wartości nieruchomości zgodnie z potrzebami inwestorów indywidualnych
  • skutków finansowych dotyczących uchwalania i zmiany planów miejscowych
  • efektywnych metod inwestowania w nieruchomości
  • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji i jako środków trwałych jednostek w rozumieniu przepisów o rachunkowości

W razie dodatkowych pytań związanych z moimi usługami zapraszam do skontaktowania się ze mną w celu umówienia się na spotkanie.

Jacek Oszukowski – rzeczoznawca majątkowy Łódź – zachęcam do skorzystania z moich usług!


Jacek Oszukowski