Operat szacunkowyWycena - opinia o wartości

Jedną z najistotniejszych cech rynku nieruchomości jest jego lokalny charakter. Aby dobrze zrozumieć i właściwie wykorzystać w opracowaniach uwarunkowania na nim panujące trzeba na co dzień funkcjonować w środowisku, które później się analizuje.

Od urodzenia jestem związany z Łodzią. Po studiach z zakresu rynku nieruchomości w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej wróciłem do Łodzi i tu kontynuowałem edukację i rozwój zawodowy. Skończyłem studia podyplomowe dotyczące wyceny nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie zdobywałem pracując w spółkach deweloperskich w Łodzi, na stanowiskach związanych z koordynacją procesu sprzedażą i obsługi klientów. W międzyczasie zdobyłem uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także - po zakończonej kilkuletniej praktyce zawodowej i zdanym egzaminie przed komisją państwową - uprawnienia do wyceny nieruchomości.

Od 2013 r. prowadzę własną kancelarię specjalizującą się w obsłudze rynku nieruchomości. Jestem członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. W mojej pracy korzystam z będącego własnością Związku Banków Polskich Systemu AMRON